Nieuwbouw appartementen en kantoorunits in Heerlen

Concept en ontwerp

De locatie van het voormalig politiebureau aan de Burgemeester Gijzelslaan wordt gekenmerkt door een spanningsveld tussen de zogenaamde ‘Boostendriehoek’en de kleinschalige woonomgeving. De ‘Boostendriehoek’ met het voormalige politiebureau, de brandweerkazerne en de mijnbouwschool heeft met schaal en afmeting en plaats een uitstraling voor de stad en vormt een soort enclave ten opzichte van de omliggende woonwijken. Het ontwerp voor de locatie van het voormalig politiebureau maakt gebruik van deze twee schaalniveaus door zich te voegen in ligging en vorm aan de ‘driehoek’ bebouwing en door het nieuwe gebouw te splitsen in twee gebogen massa’s. De boog aan de Burgemeester van Gijzelslaan reageert op de ‘driehoek’ en heeft een uitstraling naar de snelweg en de stad Heerlen. De hierachter liggende boog vormt een intermediair met de omliggende woonwijken. De tweegebogen massa’s verspringen in hoogte parallel aan elkaar waardoor er zichtlijnen ontstaan, zonlicht kan toetreden en hoogteverschillen in de omgeving, worden opgenomen. Een extra dimensie binnen de te ontwikkelen locatie zijn de groenvoorzieningen op het terrein en op de daken. Door een parkachtige invulling krijgt het gebouw een uitstraling naar de omgeving en de stad.

Programmatische uitwerking

Het ontwerp voorziet in; kleinschalige bedrijfsruimten op de begane rond en gedeeltelijk gesitueerd boven (1,5m + maaiveld) de halfverdiepte parkeerkelder, appartementen op de bovengelegen verdiepingen, parkeerruimte in en p de halfverdiepte kelder, en parktuinen op het binnenterrein en gedeeltes van het dak. Deze parken zijn publieke en gemeenschappelijke  buiten ruimten. De bedrijfsruimten zijn studio- en atelierachtige ruimten met een oppervlakte van ca. 65a 80 m² met een vrije hoogte van 3 tot 4 m. Deze ruimten zijn te koppelen zodat verscheidene metrages mogelijk zijn. Een aantal  van deze bedrijfsruimten kunnen gekoppeld worden aan de bovengelegen appartementen. De twee gebogen massa’s met daarin appartementen worden 4m uit elkaar gelegd , waardoor er een binnenstraat ontstaat met galerijen, loopbruggen, en daaraan de entrees van de appartementen. Tevens zal door de breedte van 4m licht en lucht kunnen toetreden waardoor de binnenstraat een ruimtelijk karakter krijgt.

De appartementen bestaan uit verschillende vrij indeelbare ruimten, en kunnen door koppeling van units van 45 m² verschillen in grootte. In de uitgewerkte variant zijn er 44 appartementen met een gemiddelde oppervlakte van 140 m². Om extra daglicht in de appartementen in de boog aan de Burgemeester van Gijzelslaan te verkrijgen, zijn deze verdeeld over 2 a 3 verdiepingen en voorzien van een vides. In de achterliggende boog zijn de appartementen zoveel mogelijk horizontaal geschakeld. Het een en ander kan in verloop van tijd al naar gelang de wens van toekomstige bewoners en gebruikers aangepast worden.

De parkeervoorzieningen voor de appartementen liggen in de kelder ( 70 stuks). De parkeervoorzieningen bestemd voor de bedrijfsruimten liggen op het binneterrein en aan de Burgemeester van Gijzelslaan 24 stuks).

back