Nieuwbouw ‘Nieuw Twents  Hallenhuis’ in Enschede

De Hoeve

Uitgangspunt is de huidige boerenhoeve in het Twentse landschap met verschillende typen bebouwing, het woonhuis, de stal en de schuur. Samen met de verwijzingen naar de oude boerderij typologieen, het Hallenhuis en het specifieke Los Hoes, wordt er een mogelijkheid gegeven om nieuwe woningtypen te creeren, en daarmee een nieuwe impuls aan het bestaande boerenerf te geven. Het ontwerp voor de hoeve is een abstracte weergave van de huidige voorbeelden uit het Vaneker landschap. Er zijn drie type woningen. Type1 is een woning van 2 lagen met kap, en is opgebouwd uit steenachtige materialen. Dit type verwijst naar de boerenwoning. Type 2 is een langgerekte woning van 1 laag met kap, en is opgebouwd uit een houten gevelbekleding en een houtconstructie. Dit type verwijst naar de schuur. Type 3  is een brede langgerekte  woning van 1 laag met kap, en is opgebouwd uit metalen gevelbekleding en een staalconstructie. Dit type verwijst naar de stal. De basis voor de verdere uitwerking vormt dit laatste woningtype, het Nieuw Twents Hallenhuis.

Nieuw Twents Hallenhuis

Het Nieuwe Twentse Hallenhuis is in zijn hoofdopzet opgebouwd in een driedeling te weten zijbeuken en middendeel. De constructieve basis is een staalconstructie die deze driedeling ondersteund. De gevels en daken zijn opgebouwd uit houtskeletbouw met een metaalbekleding. Door het creeren van een overgangsruimte tussen buiten en binnen ontstaat er een mogelijkheid om, in combinatie met warmtewisselaars en opslagmedium, gebruik te maken van zonne-energie. De overgangsruimte wordt gecreeerd door het opensnijden van de massa. Alleen In de middenbeuk is een verdieping gesitueerd, waardoor de zijbeuken een ruimtelijke relatie tussen de begane grond en de verdieping vormen. Het open karakter wordt verder versterkt door het toepassen van schuivende wandelementen. De functies betreffende wonen, werken en slapen zijn door zijn ruimtelijke en flexibele indelingen naar eigen behoefte in te vullen. Dit alles gesitueerd om de centrale keuken.

Het ensemble

De bebouwing binnen de hoeve moet een ensemble vormen. Dit wordt verkregen door  een herkenbare volumeopbouw, bouwlaag met kap, en de bestaande typologieen zoals eerder vernoemd (boerenwoning, stal en schuur). Door een toepassing van eigentijdse, eenvoudige en abstracte detaillering, wordt de samenhang tussen de verschillende woningen versterkt. De hierdoor verkregen samenhang laat een vrijheid in de keuze van materiaal per woning toe. Het materiaalgebruik dient zowel voor de gevels als dak gelijk te zijn. De keuze die in het plan is gemaakt te weten, metaal voor de stal, hout voor de schuur en steen voor de boerenwoning zijn inwisselbaar. Een andere keuze zou kunnen zijn staal, staal en metselwerk, of hout, staal en hout  of alledrie in hout enz. In de nieuwe Twentse hoeve zal door middel van de orientatie op de zon en de gezamenlijke energievoorzieningen, zoals warmteopslag met de fiwihex warmtepomp, het gebruik van duurzame materialen een sterke relatie met de natuur ontstaan. In het ontwerp voor het Nieuw Twents Hallenhuis zijn hiervoor duidelijke handvaten  gegeven. In dit ontwerp voor de Hoeve is voor een orthagonale plaatsing gekozen echter hier zijn net als in de referenties uit het Vaneker Landschap andere orientaties, in samenspraak met toekomstige participanten, mogelijk.

back