Stedenbouwkundig plan met nieuwbouw appartementen en winkelruimte in Amersfoort

Uitgangspunten:

De wijk Schothorst begrenzen.

Een nieuw gezicht voor de wijk creëren.

Een overgang vormen voor de schaalsprong van de kleinschalige grondgebonden woningen. naar de grootschalige flatbebouwing.

Het creëren van zichtlijnen en doorgangen van de wijk Schothorst  naar het park en andersom.

Winkels en supermarkt op de begane grond, bedrijfsruimten op de verdieping aan de Baladelaan en appartementen aan de parkzijde.

Winkels en bedrijfsruimten op de Balladelaan richten

Appartementen op het zuidwesten richten (parkzijde).

Voorzien in een groen parkeerplein voor de winkels en bedrijfsruimten, en een parkeerkelder voor de appartementen.

Een ontsluiting maken van de groene parkachtige driehoek met nieuwe bebouwing

Handhaven van het tankstation

Opnemen van het bestaande rioolgemaal in de nieuwe bebouwing.

back